Al@din vertelt: masturbatie is seks

Tuesday 14 March 2006 - 8 reacties - reageer

Judith is zo vriendelijk geweest even haar vriendje Aladin te mailen met de vraag: "valt masturbatie onder seks?"

quote:

Beste vragensteller,

Bedankt voor het stellen van uw vraag aan al@din.

Om een antwoord te geven op uw vraag, hebben wij het van Dale Groot Woordenboek - Hedendaags Nederlands geraadpleegd.

De definitie van Masturbatie is volgens de Dikke van Dale: zelfbevrediging.
De definitie van masturberen (dit is het werkwoord van masturbatie) is volgens de Dikke van Dale: zichzelf seksueel bevredigen.

Seks(ualiteit) staat voor 1. geslachtelijkheid, het gesplitst zijn in geslachten 2. geslachtsleven, geslachtsdrift. Ook wel omschreven als gevoelens en handelingen die te maken hebben met vrijen en met lichamelijke opwinding.

Op de website van de http://www.rutgersnissogroep.nl staat meer informatie over seksualiteit.

Na bovenvermelde informatie kunt u de conclusie trekken dat masturbatie inderdaad onder sex valt. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben ge√Įnformeerd. Mocht dat niet zo zijn, dan horen wij dat graag.

Met vriendelijke groeten,

al@din, het informatienetwerk van openbare bibliotheken in Nederland.

Reacties (reageer)