OPROEP: Inzamelingsactie ivm aanspannen procedure!

Thursday 30 March 2006 - 1 reactie - reageer
OPROEP: INZAMELINGSACTIE IVM AANSPANNEN PROCDURE!
Geachte Roda-fan,

Het Fanproject is druk doende om samen Van Geelkerken Advocaten te bekijken of het op zeer korte termijn mogelijk is om een procedure aan te spannen om de naar onze mening onterecht uitgedeelde stadionverboden op te schorten totdat de zaak definitief voor de rechter is gekomen.

Het is namelijk zo dat vooralsnog 130 mensen een stadionverbod hebben gekregen op basis van een verdenking. Het is onmogelijk om voor de rechtzaak die gaat dienen tegen eenieder voor het verstoren van de openbare orde al vrijgesproken te worden van dit 'vergrijp' De enige mogelijkheid die ons rest (naast de bezwaarprocedure van de KNVB, die een wassen neus is, zoals in het verleden gebleken) is een kort geding aan te spannen om de stadionverboden op te schorten totdat de eerder genoemde rechtzaak dient. Als we wachten totdat de bovengenoemde rechtzaak dient dan bestaat de kans dat we langer dan 9 maanden moeten wachten en we dus wellicht het stadionverbod moeten uitdienen ondanks eventuele (en daar gaan we van uit) vrijspraak, immers het stadionverbod hebben we dan al achter de rug. Mocht echter (en daar gaan we vanuit omdat deze groep onschuldig is) het kort geding gewonnen worden, dan is dit al een zeer goed teken voor de uiteindelijke rechtzaak en de stadionverboden worden dus opgeschort.

Waar we tegen aan lopen is dat een dergelijke procedure enkele duizenden euro's gaat kosten; mocht de zaak onverhoopt verloren worden, dan komt het neer op een 4000 euro (Advocaat Van Geelkerken berekent geen kosten, dit zijn enkel en alleen proceskosten). Wij willen dat we voor de mensen die namens de groep dit proefproces ingaan, volledig kunnen dekken wat de kosten betreft (worst case!). Vandaar dat we een beroep op jullie doen.

Het Fanproject zal zelf een 500 euro doneren + de opbrengsten van het Darts toernooi a.s. zaterdag. En we hopen met jullie bijdrage de pot van 4000 euro te completeren; dus ben je er zelf bij geweest vorige week woensdag of wil je je solidair opstellen, doneer dan het geld bij een van de mensen van het Fanproject. We moeten dit bedrag uiterlijk maandag bij elkaar hebben..

Collectes zullen zaterdag plaatsvinden in de KickOff bij het Darts toernooi, evenals rondom de wedstrijd in Café Trojan en het Muziekcafé alsook in het stadion in samenwerking met de West Side Ultra's. Donaties kunnen indien gewenst, geregistreerd, worden, zodat restitutie kan plaatsvinden mocht er geld overblijven. Mocht je niet in staat zijn om het geld cash te overhandigen dan kan het ook overgemaakt worden op rekening nummer: 68.62.02.805 (ING) T.n.v Fanproject Kerkrade 1998 te Heerlen, met vermelding van Naam + "Donatie Kort Geding"

We rekenen op jullie zodat het onrecht wat vele trouwe fans is aangedaan, via de juridische weg ongedaan wordt gemaakt!

Alvast bedankt!

Maurice Thelen Namens het Fanproject

Reacties (reageer)